Det är särskilt viktigt att respektera hundens kroppszon i laddade situationer. Det är ett natuligt beteende om en hund försvarar sig mot människor eller andra hundar, som kränkt dess kroppszon i hotfulla situationer. Särskilt om hunden visat med stel kropp, irriteras mimik, kanske morrat, men inte blivit respekterad. Vissa raser, till exempel fågelhundarna, tål mycket hot från människan. Men det går sällan att helt utplåna hundens nedärvda beteende att för svara sig mot hotfulla inntrång i kroppszonen. 

Undvik att hota eller straffa en hund i dess kroppszon. 

Fra side 41 i Från valp till vuxen hund av Åsa Ahlbom.Kommentarer

Populære innlegg