«Tør jeg utbe meg den ære å drikke med provstinnen!» 
Kjøpmannen smilte igjen søtt og bukket dypt for fru Kathrine. Han hadde nesten ingenting i sitt glass, en dråpe eller to. Hr. Leich var en ytterst forsiktig herre. 
«Skål hr. Lik!» 
«Leich!» sa Sigismund. 
«Å, jeg ber tusen ganger omforlatelse!» stammet prestefruen. 
«Skål!» sa Morten Leich. «Takk! Takk!»



Fra side 370 i Den fjerde nattevakt av Johan Falkberget. 



Kommentarer

Populære innlegg