som tigrar og isbjørnar


vi nikkar 
og smiler
men smila
stivner i trekka
deira, vinden blæs
gjennom kroppane 
våre, sivet rotnar
i vasskanten

for dei 
gamle er 
som tigrar 
og isbjørnar 

umistelege

likevel
snart 
borte


Sitat fra diktet "41" på side 80 i diktboka Urd av Ruth Lillegraven. 


Jeg har også en 


og en 

Kommentarer

Populære innlegg