Innlegg

Viser innlegg fra 2019

breaking but was soothing too

sprang ut frå Skreppenden utan lommeduk

heilt ufyselege

Gråte, gråte, gråte

gurkemeie

tenker

ta imot

gjerne ville bli elsket

Folk er under enhver omstendighet

Bløtt som stål