Innlegg

Viser innlegg fra 2020

må ikke forveksles

involvere hele resten av byen i dramaet mitt.

alle sår

Vennligst ikke forstyrr

forrevne tinder og dype daler

en overlag snil og omgjængelig mann

lystnet det op igjen inde i ham

barn föds onda och syndiga

mycket mer aggressiva än vargen

Og ved å la boken falle åpen