Og ved å la boken falle åpen
Da han og Crawford kom inn i salongen, satt moren og Fanny så tause og konsentrerte over håndarbeidet som om de ikke hadde annet å tenke på. Edmund kunne ikke la være å bemerke hvor stille det  var hos dem.  
«Vi har ikke hatt det så stille hele tiden,» sa moren. «Fanny har lest for meg; hun la bare fra seg boken fordi vi hørte dere kom.» Det lå ganske riktig en bok på bordet som så ut som den nylig var blitt lukket, et bind av Shakespeare. «Hun leser ofte for meg fra de bøkene der, og hun var midt i en glimrende monolog av den mannen - hva er det nå han heter, Fanny? - da vi hørte dere komme.» 
Crawford tok boken. «La meg ha gleden av å lese resten av monologen for Deres Nåde,» sa han. «Jeg skal straks finne den.» Og ved å la boken falle åpen, fant han den faktisk, i hvert fall nesten, nær nok til å tilfredsstille lady Bertram, som straks han nevnte kardinal Wolsey, forsikret ham om at han var på rett sted. Ikke et blikk, ikke den minste hjelp hadde Fanny tilbudt, ikke en stavelse for eller imot. Hun hadde hele sin oppmerksomhet konsentrert om håndarbeidet, og syntes fast bestemt på ikke å ville interessere seg for noe annet. Men hennes kjærlighet til litteratur ble for sterk. Før det var gått fem minutter, måtte hun oppgi å tenke på noe annet; hun kunne ikke la være å lytte; han leste glimrende, og hun elsket å høre god opplesning. I så måte var hun imidlertid forvent; onkelen leste godt - fetterne og kusinene likeså - Edmund svært godt; men mr. Crawford leste så fremragende at hun aldri hadde hørt noen gjøre det bedre. Kongen, dronningen, Buckingham, Wolsey, Cromwell; han spilte dem etter tur, for han hadde et eget lag med å bla og gjette og greide alltid å slå ned på de beste scenene og de beste replikkene til hver enkelt; og om det var verdighet eller stolthet eller ømhet eller anger, eller hva det enn var som skulle uttrykkes, så gjorde han det like vakkert. Det var sann teaterkunst. 

Fra side 311 i Mansfield Park av Jane Austen.

Jeg har også en  
og en  
Kommentarer

Populære innlegg